Learn English with VOA

Learn English with VOA APK

1.18.11.09 Version - 9.3 MB

2018-11-09

Screenshot Learn English with VOA

DESCRIPTION

Learn english with VOA là một ứng dụng học tiếng Anh sử dụng các video tin tức của đài VOA làm phương tiện thực hành.

Các chức năng chính:
- Hỗ trợ nghe offline
- Hỗ trợ dịch sang tiếng Việt
- Học nghe, nói, đọc, viết tiếng anh
- Hỗ trợ nghe từng câu, kiểm tra khả năng nhớ từ vựng Learn English with VOA? .

How to install unknown source APK apps on Android

Similar File